Meer dan een blik

Zoals je daar ligt
en naar me kijkt
Je veelzeggende blik
die mijn dag verrijkt

Een speelse lach
Je hand in je zak
Ik stort me op je neer
met het grootste gemak

Geef een reactie